ساختار خدمات گروه مهر 78

اخبار

rss

بازگشایی پاکات مزایده 25 دستگاه خودرو

جلسه بازگشایی پاکات مزایده 25 دستگاه خودرو مازاد نیاز شرکت رفاه مهر 78 روز شنبه مورخ 95/12/21 برگزار گردید


مشاهده متن کامل

مزایده 25 خودرو مازاد بر نیاز

شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 شهریار به نیابت از شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد 25 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.


مشاهده متن کامل

اطلاعیه مزایده خودرو

شرکت رفاه مهر 78 شهریار در نظر دارد 7 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود در شهر تهران را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.


مشاهده متن کامل