ساختار خدمات گروه مهر 78

مجموعه ورزشی مهر 78

سالن آمادگی جسمانی قدرتی

سالن آمادگی جسمانی و بدنسازی مهر 78 با ایجاد محیطی مناسب و مجهز از مدرن ترین دستگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام بهره گرفته است تا علاوه بر فراهم آوری امکانات تقویت جسمانی، شرایط آماده سازی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات مختلف را نیز مهیا نماید.

تنوع تمرینی در این ورزش، مناسب هر نوع سلیقه و هدف در کسب آمادگی جسمانی است و همین تنوع یکی از مهمترین عوامل دور کردن ورزشکاران از حس تمرین‌زدگی و یکنواختی است. 

 


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9