ساختار خدمات گروه مهر 78

مجموعه ورزشی مهر 78

سالن طب ورزشی

اغلب بازنشستگان و افراد مسن، از سالن طب ورزشی جهت بهبود عملکرد اندام‌های حرکتی خود بهره می‌گیرند. دستگاه‌های تعبیه شده در این سالن می‌توانند جهت توانبخشی، پیشگیری از بیماری، حفظ تناسب اندام و سلامت جسمانی مفید و موثر واقع گردند. تردمیل‌های مدرن‌، برنامه‌های پیاده‌روی و دویدن متنوعی را با استفاده از تغییر شیب‌ و تغییر سرعت دستگاه، ایجاد می‌كنند تا یك ورزش موثر انجام داده باشید و به تناسب اندام برسید .


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9