ساختار خدمات گروه مهر 78

مجموعه ورزشی مهر 78

سونای خشک

از مزایای سونای خشک واقع در مجموعه ورزشی مهر 78 می توان به موارد زیر اشاره نمود :

از آن جایی که بعد از کبد و کلیه ها ، پوست بدن به عنوان سومین عنصر دفع مواد زائد محسوب می گردد ، لذا در سونای خشک با دریافت اکسیژن بر اثر تأثیر هوای خشک و گرم و عرق کردن بدن نسبت به دفع سموم مختلف و مواد زائد اقدام می نماید. درجه حرارت در سونای خشک بین 90 الی 100 درجه سانتیگراد می‌باشد؛ افزایش دمای بدن کمک فراوانی در از بین بردن باکتری‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها و ویروس‌ها می‌نماید. 


صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9