ساختار خدمات گروه مهر 78

بازرگانی

شرکت رفاه مهر 78 شهریار فعالیت بازرگانی خود را از سال 1393 بر اساس رویکرد استراتژیک بانک کشاورزی در خصوص تأمین تجهیزات و لوازم مصرفی و توسعه زیر ساخت‌های IT شعب آغاز نمود و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های محوله، علاوه بر ارائه خدمات پشتیبانی، رفاهی و تأمین نیروی انسانی، واحد بازرگانی شرکت در بخش خرید و تأمین تجهیزات بانکی از جمله کارت خام الکترونیکی، چک اسکنر، آنی کارت، تین کلاینت و انواع تجهیزات و لوازم رایانه‌ای و الکترونیکی قابل استفاده در شعب بانک‌ها فعالیت نموده تا در کمترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی و با قیمت مطمئن، کلیه نیازهای سیستم بانکی را تأمین نماید.