ساختار خدمات گروه مهر 78

سخن مدیرعامل

به نام خدا

 

شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 همواره سعی می نماید با حمایت های مدیر عامل محترم شرکت مهر 78 و همچنین مدیران ارشد بانک کشاورزی سطح کیفیت ارائه خدمات را مستمراً ارتقاء داده تا رضایت اعضاء و مشتریان محترم را کسب نمایند. هیئت مدیره شرکت بر آن است در ایفای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های خود دائر بر ارائه خدمات کیفی و استاندارد به صنعت بانکداری به ویژه بانک کشاورزی و مشتریان آن‌ها (کارکنان و مشتریان) ظرفیت‌ها و مزیت‌های  خود را توسعه داده و به عنوان شرکت خدمات پشتیبانی و رفاهی مطرح و صاحب برند نه تنها در صنعت بانکداری، بلکه در فضای کسب و کار، جایگاه مناسبی را به عنوان شریک استراتژیک مشتریان خود کسب نماید و برای تحقق چشم‌انداز خود، تغییرات بنیادی و اساسی در نگرش و استراتژی‌های شرکت، ساختار و فرآیند‌ها، منابع انسانی توانمند، زیرساخت‌های IT و برنامه‌های نرم‌افزاری، امور بازاریابی و بازرگانی، تعاملات شرکتی با هلدینگ مهر 78 و بانک و نهایتاً اصل رضایتمندی و تأمین نیاز مشتریان را در دستور کار خود قرار داده است. 

امید است با استمرار حمایت‌ها و راهنمایی‌های اعضاء و مشتریان و شرکای تجاری و همچنین مدیران سازمان‌ها و بانک‌هایی که از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند، تحقق چشم‌انداز شرکت میّسر گردد.


                          

                                                                                                 مدیر عامل