ساختار خدمات گروه مهر 78

اهداف کلان

 • سود آوری پايدار
 • مسلط بر بازار هدف
 • توجه به شایسته سالاری
 • احترام به حقوق مشتریان
 • تأمین آرامش و رفاه پرسنل
 • توجه به کیفیت و بهبود مستمر
 • مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری
 • تکریم منابع انسانی و احترام متقابل
 • دستيابی به فرآيندهای کاری چابک و بهره‌ور
 • دستيابی به نیروهای انسانی متخصص و با انگيزه
 • اشتغال‌زايي و مشاركت در بهبود وضعيت اقتصادي كشور
 • افزايش تعهد و وفاداری (کارکنان، مشتریان و تأمين كنندگان)
 • گسترش تنوع و افزايش ميزان توليد با حفظ كيفيت محصولات
 • شناسايي ظرفيت‌ها و تقاضاها براي ارائه محصولات و خدمات جديد
 • افزايش و ارتقاي كيفيت عمومي محصولات با اخذ بازخورد از مشتریان
 • تمركز سياست‌گذاري فروش محصولات يكسان در مجموعه‌های وابسته
 • كسب رضايت بیشتر مشتريان با تسريع و تسهيل رويه فروش براي ايشان
 • ايجاد رويه فروش الكترونيك و ایجاد بسترسازي‌هاي آن در مجموعه‌های وابسته
 • تأمين تقاضا بر اساس ميزان تقاضا در حوزه محصولات تولیدی مجموعه‌های وابسته
 • شناسايي فرصت‌هاي ارائه خدمات و برنامه‌ريزي در راستاي كسب سهم بيشتر از بازارهای هدف