ساختار خدمات گروه مهر 78

ارزش‌ها

  • مشتری مداری
  • حفظ محیط زیست
  • اثرگذاری مثبت بر امور رفاهی
  • استفاده از دانش و فناوری روزآمد
  • پایبندی به قوانین و مقررات سازمانی و کشوری
  • تعهد کارکنان به تولید محصولاتی با کیفیت و سالم
  • مسئولیت پذیری در قبال جامعه و ارزش آفرینی برای مشتریان
  • صداقت و صراحت در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
  • رضایت مشتریان، وحدت و همدلی، مسئولیت پذیری و خلاقیت و نوآوری
  • نوآوری و خلاقیت برای پاسخگویی به نیاز مشتری برای بالابردن سطح كیفیت زندگی مشتریان